Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny ZUT liderem projektu, pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)”

Projekt ma służyć intensyfikacji współpracy transgranicznej uczelni w Euroregionie Pomerania oraz instytucji odpowiedzialnych za wielkopowierzchniowe obszary chronione.
Wydział Ekonomiczny, który jest liderem projektu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Całkowita wartość trzyletniego projektu to 762.446 euro czyli 3.278.516 zł.
Celem projektu, którego kierownikiem jest dr inż. Wojciech Zbaraszewski, będzie opracowanie nowych, wspólnych metod zbierania, analizy i oceny regionalnych efektów społecznych i ekonomicznych obszarów chronionych, w szczególności parków narodowych i parków krajobrazowych. Wyniki uzyskane w ramach projektu będę udostępnione obszarom chronionym, społeczności lokalnej i przedsiębiorcom zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. 
Partnerami projektu są:
  • Universität Greifswald, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Uniwersytet Szczeciński.

Partnerami stowarzyszonymi są: 
  • Woliński Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy "Ujście Warty", Białowieski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Nationalpark Jasmund, Nationalpark Unteres Odertal, Nationalpark Vorpommerche Boddenlandschaft, Biosphärenreservat Südost-Rügen, Uniwersytet Poznański.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek