Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
21.09.2019 roku zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu jakim jest "Święto Jabłka", które odbędzie się w Drawieńskim Parku Narodowym. Podczas tego wydarzenia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, jako lider projektu INT107 będzie miał własne stoisko. Będziemy prezentować materiały promocyjne naszych partnerów.
Więcej informacji udziela dr Dawid Dawidowicz  dawid.dawidowicz@zut.edu.pl


11.09.2019 roku zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach dotyczących wypracowania materiałów promocyjnych dla obszarów chronionych, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. K. Janickiego 31 w pokoju 108 w godzinach od 11:00 do 15:00
Wydarzenie to jest kontynuacją czerwcowych warsztatów w Wolińskim Parku Narodowym. 
W wypadku pytań prosimy o kontakt z dawid.dawidowicz@zut.edu.pl


09.07.2019 roku odbyło się kolejne spotkanie wewnętrzne zespołów projektu INT107 REGE z US i ZUT, podczas którego przedyskutowano i dokonano korekty w ankietach badawczych, które będą wykorzystywane w badaniach dotyczących sąsiedztwa obszarów chronionych i społeczności lokalnych. 


29.06.2019 roku odbyło się szkolenie doskonalące, podczas którego studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym ankietowania. W ramach szkolenia przeprowadzone także próbne badania ankietowe w Puszczy Bukowej w Szczecinie.


28.06.2019 roku kierownik projektu INT107 dr Wojciech Zbaraszewski uczestniczył w Radzie Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego w Ostrowitem. Przedstawił tam informację na temat Regionalnych efektów ekonomicznych z turystyki w parkach narodowych na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego. Podczas wydarzenia odbyto także wizytę w obiekcie terenowym "Wodny świat DPN" w Głusku.


26.06.2019 roku odbyło się spotkanie wewnętrzne zespołu projektu INT107 z ZUT. Spotkanie było poświęcone sprawom bieżącym oraz planom na przyszłość.


19.06.2019 rok odbyło się spotkanie wewnętrze partnerów projektu INT107, podczas spotkania, które było moderowane przez  prof. Christiana Lisa z Uniwersytetu Szczecińskiego, omówiono wybrane aspekty szacowania wartości dodanej w ujęciu regionalnym.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli obszarów chronionych na warsztaty w ramach projektu  NT107 REGE, które odbędą się 17. czerwca 2019 roku w Wolińskim Parku Narodowym.
Podczas warsztatów będzie możliwość zaprezentowania własnych dobrych praktyk i zapoznania się ze stosowanymi rozwiązaniami w zakresie materiałów promocyjnych u partnerów projektu, tj. parków narodowych, rezerwatu biosfery, parków krajobrazowych.
W oparciu o te doświadczenia planujemy wypracować z Państwem nowy wzór materiałów promocyjnych.

Prosimy o zabranie ze sobą na warsztaty minimum 7 kompletów własnych materiałów promocyjnych w celu wymiany ich z pozostałymi obszarami chronionymi uczestniczącymi w projekcie.

Zachęcam również specjalistów z zakresu m.in. promocji, autorów przewodników, opracowań dot. obszarów chronionych do uczestniczenia w wydarzeniu.
Prosimy o zgłoszenie Państwa uczestnictwa w terminie do 31. maja na adres emilowy Dawid.Dawidowicz@zut.edu.pl


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Sommerfest, który odbędzie się 15.06.2019 roku w Parku Narodowym Vorpommersche Boddenlandschaft w Niemczech. Wyjazd na to wydarzenie organizowany jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas tego wydarzenia  zapewniamy przejazd ze Szczecina i z powrotem, zwiedzanie parku, tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 31.05.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, zobowiązane są do wyrobienia i posiadania przy sobie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowe, w tym zaświadczenie A1 lub turystyczne w zależności od uczestnika) oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim wyjeździe studyjnym, które odbędzie się 06.06.2019 roku w Parku Narodowym Unteres Odertal w Criewen w Niemczech (National Unteres Odertal). Wyjazd na to wydarzenie organizowany jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas tego wydarzenia  zapewniamy przejazd ze Szczecina i z powrotem, tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 01.05.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu o zapewnieniu we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia na czas pobytu za granicą. Organizator zaleca  wyrobienie i posiadanie przy sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowej lub turystycznej w zależności od uczestnika) oraz dodatkowego ubezpieczenia NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Uprzejmie informujemy, iż 29.05.2019 roku na Uniwersytecie w Greifswaldzie odbędą się warsztaty naukowe, w których udział wezmą uczestnicy projektu INT107, pt., "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Celem warsztatów jest opracowanie ankiety sąsiedztwa, która zostanie przeprowadzona w otulinie Cedyńskiego PK, PK Dolina Dolnej Odry, Ińskiego PK, Puszczy Bukowej PK. Na wydarzeniu tym odbędzie się także omówienie procedury przetargowej na realizację usługi przeprowadzenia badania ankietowego metodą CATI.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim szkoleniu doskonalającym, które odbędzie się 08.05.2019 roku w Parku Narodowym Unteres Odertal w Criewen w Niemczech (National Unteres Odertal). Tematem przewodnim wydarzenia będzie przedstawienie niemieckiej idei partnerstwa pomiędzy parkiem narodowym a lokalnym samorządem na przykładzie miejscowości Schwedt. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli parku będą brali udział niemieccy samorządowcy. Wyjazd na to wydarzenie organizowany jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas tego wydarzenia  zapewniamy przejazd ze Szczecina i z powrotem, tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 01.05.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu o zapewnieniu we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia na czas pobytu za granicą. Organizator zaleca wyrobienie i posiadanie przy sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowej lub turystycznej w zależności od uczestnika) oraz dodatkowego ubezpieczenia NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim wydarzeniu poświęconemu wymianie doświadczeń niemieckich obszarów chronionych, które odbędzie się 15.04.2019 roku w Rezerwacie Biosfery Südost-Rügen (Biosphärenreservat Südost-Rügen) w Niemczech. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas tego wydarzenia  zapewniamy przejazd ze Szczecina i z powrotem, tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na  dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 15.03.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, zobowiązane są do wyrobienia i posiadania przy sobie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowe, w tym zaświadczenie A1 lub turystyczne w zależności od uczestnika) oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim wydarzeniu poświęconemu wymianie doświadczeń niemieckich obszarów chronionych, które odbędzie się 20.03.2019 roku w Parku Narodowym Vorpommersche Boddenlandschaft w Niemczech. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas tego wydarzenia  zapewniamy przejazd ze Szczecina i z powrotem, tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na  dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 08.03.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, zobowiązane są do wyrobienia i posiadania przy sobie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowe, w tym zaświadczenie A1 lub turystyczne w zależności od uczestnika) oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-22 lutego 2019 roku odbędą się warsztaty naukowe poświęcone metodom badania wartości dodanej na obszarach chronionych. Wydarzenie odbędzie się w HNE Eberswalde w Niemczech. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". 
Jednocześnie informujemy osoby, które będą uczestniczyły w tym wydarzeniu, zobowiązane są do wyrobienia i posiadania przy sobie Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (służbowe, w tym zaświadczenie A1 lub turystyczne w zależności od uczestnika) oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW. Organizator nie ma możliwości  zapewnienia ochrony w tym zakresie.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckim seminarium dla studentów, które odbędzie się 22.01.2019 roku w HNE Eberswalde w Niemczech. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Podczas seminarium  zapewniamy tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na adres dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Zgłoszenia na formularzu w załączeniu proszę przesyłać wyłącznie do 20.01.2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polsko-niemieckich warsztatach w ramach projektu INT107, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania(Akronim REGE)". Najbliższe warsztaty dotyczące metod doboru próby badawczej w badaniach społeczno-ekonomicznych będą realizowane w dniach 17 -18. grudnia 2018 w Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński oraz ZUT w Szczecinie) W tym miejscu można pobrać agendę warsztatów. Podczas polsko-niemieckich warsztatów zapewniamy tłumaczenie symultaniczne oraz posiłek. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa wwydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz zwrotne uzyskanie potwierdzenie ze strony organizatorów. Zgłoszenia prosimy kierować emailowo na adres dawid.dawidowicz@zut.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Puszczy Bukowej niedaleko Szczecina w dniu 16.11. 2018 roku. 
Wydarzenie będzie trwało od godz. 10:00 do 14:00, a miejscem rozpoczęcia  i zakończenia jest parking z tyłu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Liczba miejsc ograniczona!  Zapewniamy niezapomniane wrażenia, tłumacza oraz catering.  Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres mailowy: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl do 15.11.2018 roku. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą się na to wydarzenie zostaną poinformowani o miejscu wyjazdu telefonicznie lub e-mailowo.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach naukowych w dniu 14.11. 2018 roku w Greifswaldzie w Niemczech.
Liczba miejsc ograniczona!  Zapewniamy niezapomniane wrażenia, przejazd, tłumacza oraz catering.  Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać na adres mailowy: dawid.dawidowicz@zut.edu.pl do 11.11.2018 roku. Wszyscy uczestnicy, którzy zgłoszą się na to wydarzenie zostaną poinformowani o miejscu wyjazdu telefonicznie lub e-mailowo.


18.10.2018 roku odbędzie się spotkanie rozpoczynające start projektu, pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania"  (Akronim: REGE). Spotkanie z udziałem przedstawicieli partnerów projektu będzie miało miejsce w Międzyzdrojach w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego.


Projekt pt. "Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania"  (Akronim: REGE) rozpoczyna się 1.10.2018 roku.Pierwsze spotkanie partnerów  oraz uczestników projektu odbędzie się 18.10.2018 roku w Międzyzdrojach. Spotkanie nosi tytuł Kick Off. Program dostępny w zakładce Program.